Ernita Handayani, S.Pd. Gr

Ernita Handayani, S.Pd. Gr

Kepala Perpustakaan
NIP: 19940421 201903 2 020
Pangkat: Penata Muda
Golongan: III/a
Jabatan: Kepala Perpustakaan
Mapel Utama: Bahasa Indonesia
Alamat: Gampong Meunasah Manyang, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar