Jumat, 01-12-2023
  • Bagi Guru/staf yang ingin download dokumen maupun melihat data siswa dan Tendik secara detail silahkan login terlebih dahulu

Pendidik & Tenaga Kependidikan

Data Wakil Kepala

JabatanNamaPendidikanGolMasa Kerja Jabatan
S1S2IIIIV
Wakil Bid. KurikulumSuji Hartini, M.Si x IV/b10 Tahun 0 bulan
Wakil Bid. KesiswaanAida Junaidanur, S.Pdx III/c 0 Tahun 0 Bulan
Wakil Bid. SaranaRosmanidar, S.Pd.Ix  IV/b0 Tahun 0 Bulan
Wakil Bid. HumasM. Yusuf, S. Agx III/d 0 Tahun 0 Bulan

Data Jumlah Guru

NoIjazah TertinggiLPJumlah
PNSP3KGTTJlhPNSP3KGTTJlh
1S2100150167
2S19221338724760
 Total10221443735367

Data Jumlah Pegawai/Karyawan

N0TugasLPTotal
PNSPPPKNon-ASNPNSPPPKNon-ASN 
1Kepala Tata Usaha11
2Bendahara
3Staf Tata Usaha1135
4Pustakawan1124
5Penjaga Madrasah11
6Petugas Kebersihan11
7Security11
 Jumlah20221613

Data PNS, GTT Dan PTT Pada MTSN 2 Aceh Besar

NONAMA LENGKAP / NIPL/KJENJANG PENDIDIKANJABATANMAPEL UTAMA/TUGAS
1Sudirman M.,S.Ag
196908121997031002
LS1KepalaManajerial
2Dra. Salma
196312311999052016
PS1GTAqidah & Akhlak
3Ida Mulyana, S. Ag
197005181999052001
PS1GTAqidah & Akhlak
4Nurhijjah, S. Ag
197301072007102002
PS1GTAqidah & Akhlak
5Siti Rahmah, S. Ag
197107061999052001
PS1GTBahasa Arab
6Raihanah, S. Ag
197404182000122007
PS1GTBahasa Arab
7Idawani, S. Ag, M. Pd
197012312006042005
PS2GTBahasa Arab
8Dewi Kartina, S. Pd
197310051999032003
PS1GTBahasa Indonesia
9Rosmanidar, S. Pd. I
196703031994032004
PS1GTBahasa Indonesia
10Azizah, S. Pd
196810261999032001
PS1GTBahasa Indonesia
11Aida Junaidanur, S. Pd
198510032009012006
PS1GTBahasa Indonesia
12Zahra Nurul Liza, S. Pd., M. Pd.
199201112019032023
PS2GTBahasa Indonesia
13Ernita Handayani, S. Pd
199404212019032020
PS1GTBahasa Indonesia
14Mawardinur, S.Ag, SH
197201021999051002
LS1GTBahasa Inggris
15Mawaddah Warahmah, S.Ag,M.Pd
197512101999052001
PS2GTBahasa Inggris
16Siti Maulia Rizki, S. Pd.I, M.Pd
199210022019032021
PS2GTBahasa Inggris
17Aulia Zulmy, S. Pd,. S.T
198709212019031002
LS1GTBahasa Inggris
18Ernawati, S. PdPS1GTBahasa Inggris
19Junaidi, S.Pd
199303302023211021
LS1GT/P3KBahasa Inggris
20Marlina, S.Pd
198312062023212020
PS1GT/P3KBahasa Inggris
21Ridwan, S. Ag
197610102005011009
LS1GTBimbingan Konseling
22Nilawati, S. Ag
197907042007102001
PS1GTBimbingan Konseling
23Vinda Julia Asrika, S.Psi
198907202019032011
PS1GTBimbingan Konseling
24Nurdiana, S,Pd.I
198601062019032018
PS1GTBimbingan Konseling
25Yusmawarni, S.Pd
197910102006012007
PS1GTBimbingan Konseling
26Yusrayani, S.Pd
198601042023212030
PS1GT/P3KBimbingan Konseling
27Hayatun Nufus, S.Pd
199706012023212029
PS1GT/P3KBimbingan Konseling
28Dra. Fakhriah
196612311999052013
PS1GTFiqih
29Dra. Zanawiyah
196407051995032001
PS1GTIPA
30Dra. Nurdahri
196704121999052001
PS1GTIPA
31Dra. Salbiah
196601022006042001
PS1GTIPA
32Dra. Juhari
196912311999052007
PS1GTIPA
33M. Yusuf, S. Ag
196604032005011003
LS1GTIPA
34Suji Hartini, S. Pd.,M. Si
196802152006042004
PS2GTIPA
35Azhari, SP. M.Pd
196909102006041015
LS2GTIPA
36Nani Suryani, S.Pd
198207152022212026
PS1GT/P3KIPA
37Akmal, S. Ag
197202242005012009
PS1GTIPS
38Ellysa Putri, S.Pd. M.Pd
199003232019032016
PS1GTIPS
39Drs. Zulfikar
196602022005011004
LS1GTIPS
40Saiful Amri, S. Pd
198901102019031012
LS1GTIPS
41Nasyrah Melati, S. HutPS1GTTIPS
42Mahlinda, S.Pd
198802162019032014
PS1GTIPS
43Farhah, S. Pd
197511092005012001
PS1GTKerajinan & Kesenian
44Mahdiati, S. Pd
197103071999052001
PS1GTKerajinan & Kesenian
45Dra. Sri Ilham
196901311996032001
PS1GTMatematika
46Nurliana,S,A,g
197603041999032001
PS1GTMatematika
47Nurlaili,S.Pd
196812102005012005
PS1GTMatematika
48Siti Fahrina ,S.A,g
197211121999052001
PS1GTMatematika
49Maghfirah, S.Pd
199302102019032025
PS1GTMatematika
50Santi Sari, S. Pd.IPS1GTTMatematika
51Novia Riski, S. Pd
199111242019032017
PS1GTMatematika
52Ocky Merya, S.Pd
198710232023212041
PS1GT/P3KMatematika
53Irhamna, S.Pd
198308172023212057
PS1GT/P3KMatematika
54Yuni Fitriah, S.Pd
198406202019032007
PS1GTPenjaskes
55Helmiyanto, S. PdLS1GTTPenjaskes
56Ali Aruansah, S. PdLS1GTTPenjaskes
57Said Muhammad, S.Pd
198605292023211010
LS1GT/P3KPenjaskes
58Fandi Akbar, SH
199207062019031011
LS1GTPPKN
59Fadhil Setiawan R, SH
199005282019031009
LS1GTPPKN
60Nurul Shoumi, S.Pd
199004102019032019
PS1GTPrakarya dan Kewirausahaan
61Wahyuni J, S. Pd
198502052019032011
PS1GTPrakarya dan Kewirausahaan
62Nurhayati, S.Pd.I
197812312007102008
PS1GTQur’an Hadits
63Akbar Sajiri, S. Pd. I. M.PdLS2GTTQur’an Hadits
64Siti Maria Ulfah, S.Pd.I
198201072023212022
LS1GT/P3KQur’an Hadits
65Asmawita, S. Ag
197008141999052001
PS1GTSejarah Kebudayaan Islam
66Zuaidar, S. Ag
197112201999052002
PS1GTSejarah Kebudayaan Islam
67Fera Sidratun, S. Pd 198911122019032017PS1GTSeni Budaya
68Riski Amalia, S. Pd
199205052019032033
PS1GTSeni Budaya
69Fahri, SE
198403222005011001
LS1PNSKaur Tata Usaha
70Fitriyah, S. Pd.I
198410022009102001
PS1PNSStaff Tata Usaha
71M. Radhi
197712222009101007
LSLTAPNSStaff Tata Usaha
72Munawarah, S.HIPS1PTTStaf Tata Usaha
73Rahmi Hayati, SKM.PS1PTTOperator
74SafridaPSLTAPTTOperator
75Yusnidar
196607082006042006
PSLTAPNSStaf Pustaka
76Eli Darmawati, S.IPPS1PTTPustakawan
77Nurul Ramadhani, S.IPPS1PTTPustakawan
78Humaira, S.IP
199512172023212032
PS1PT/P3KPustakawan
79MuliadiLSLTAPTTSatpam
80Muhammad NurLSLTAPTTPesuruh
81Wida Purwani, AMd. KepPD3PTTPetugas Kebersihan

Info Sekolah

MTsN 2 Aceh Besar

NSPN : 10114373
Jl Tgk. Glee Iniem Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
TELEPON 0651 7555634
EMAIL mtsn2acehbesar@gmail.com
WHATSAPP +62-xxxxx

Pengumuman