Kamis, 23-05-2024
  • Bagi Guru/staf yang ingin download dokumen maupun melihat data siswa dan Tendik secara detail silahkan login terlebih dahulu

Pendidik & Tenaga Kependidikan

Data Wakil Kepala

JabatanNamaPendidikanGolMasa Kerja Jabatan
S1S2IIIIV
Wakil Bid. KurikulumSuji Hartini, M.Si x IV/b10 Tahun 0 bulan
Wakil Bid. KesiswaanAida Junaidanur, S.Pdx III/c 0 Tahun 0 Bulan
Wakil Bid. SaranaRosmanidar, S.Pd.Ix  IV/b0 Tahun 0 Bulan
Wakil Bid. HumasM. Yusuf, S. Agx III/d 0 Tahun 0 Bulan

Data Jumlah Guru

NoIjazah TertinggiLPJumlah
PNSP3KGTTJlhPNSP3KGTTJlh
1S2100150167
2S19221338724760
 Total10221443735367

Data Jumlah Pegawai/Karyawan

N0TugasLPTotal
PNSPPPKNon-ASNPNSPPPKNon-ASN 
1Kepala Tata Usaha11
2Bendahara
3Staf Tata Usaha1135
4Pustakawan1124
5Penjaga Madrasah11
6Petugas Kebersihan11
7Security33
 Jumlah20421615

Data PNS, GTT Dan PTT Pada MTSN 2 Aceh Besar

NONAMA LENGKAPL/PPENDIDIKANJABATANMAPEL UTAMA/TUGAS
 1Sudirman M.,S.Ag
196908121997031002
LS1KepalaManajerial
2Ida Mulyana, S. Ag
197005181999052001
PS1GTAqidah & Akhlak
3Nurhijjah, S. Ag
197301072007102002
PS1GTAqidah & Akhlak
 4Siti Rahmah, S. Ag
197107061999052001
PS1GTBahasa Arab
 5Raihanah, S. Ag
197404182000122007
PS1GTBahasa Arab
 6Idawani, S. Ag, M. Pd
197012312006042005
PS2GTBahasa Arab
 7Dewi Kartina, S. Pd
197310051999032003
PS1GTBahasa Indonesia
 8Rosmanidar, S. Pd. I
196703031994032004
PS1GTBahasa Indonesia
 9Azizah, S. Pd
196810261999032001
PS1GTBahasa Indonesia
 10Aida Junaidanur, S. Pd
198510032009012006
PS1GTBahasa Indonesia
 11Zahra Nurul Liza, S. Pd., M. Pd.
199201112019032023
PS2GTBahasa Indonesia
 12Ernita Handayani, S. Pd
199404212019032020
PS1GTBahasa Indonesia
 13Mawardinur, S.Ag, SH
197201021999051002
LS1GTBahasa Inggris
 14Mawaddah Warahmah, S.Ag,M.Pd
197512101999052001
PS2GTBahasa Inggris
 15Siti Maulia Rizki, S. Pd.I, M.Pd
199210022019032021
PS2GTBahasa Inggris
 16Aulia Zulmy, S. Pd,. S.T
198709212019031002
LS1GTBahasa Inggris
 17Ernawati, S. PdPS1GTBahasa Inggris
 18Junaidi, S.Pd
199303302023211021
LS1GT/P3KBahasa Inggris
 19Ridwan, S. Ag
197610102005011009
LS1GTBimbingan Konseling
 20Nilawati, S. Ag
197907042007102001
PS1GTBimbingan Konseling
 21Vinda Julia Asrika, S.Psi
198907202019032011
PS1GTBimbingan Konseling
22 Nurdiana, S,Pd.I
198601062019032018
PS1GTBimbingan Konseling
 23Yusmawarni, S.Pd
197910102006012007
PS1GTBimbingan Konseling
 24Yusrayani, S.Pd
198601042023212030
PS1GT/P3KBimbingan Konseling
 25Hayatun Nufus, S.Pd
199706012023212029
PS1GT/P3KBimbingan Konseling
 26Dra. Fakhriah
196612311999052013
PS1GTFiqih
 27Dra. Zanawiyah
196407051995032001
PS1GTIPA
 28Dra. Nurdahri
196704121999052001
PS1GTIPA
 29Dra. Salbiah
196601022006042001
PS1GTIPA
 30Dra. Juhari
196912311999052007
PS1GTIPA
 31M. Yusuf, S. Ag
196604032005011003
LS1GTIPA
 32Suji Hartini, S. Pd.,M. Si
196802152006042004
PS2GTIPA
 33Azhari, SP. M.Pd
196909102006041015
LS2GTIPA
 34Nani Suryani, S.Pd
198207152022212026
PS1GT/P3KIPA
 35Akmal, S. Ag
197202242005012009
PS1GTIPS
 36Ellysa Putri, S.Pd. M.Pd
199003232019032016
PS2GTIPS
 37Drs. Zulfikar
196602022005011004
LS1GTIPS
 38Saiful Amri, S. Pd
198901102019031012
LS1GTIPS
 39Nasyrah Melati, S. HutPS1GTTIPS
 40Mahlinda, S.Pd
198802162019032014
PS1GTIPS
 41Farhah, S. Pd
197511092005012001
PS1GTKerajinan & Kesenian
 42Mahdiati, S. Pd
197103071999052001
PS1GTKerajinan & Kesenian
 43Dra. Sri Ilham
196901311996032001
PS1GTMatematika
 44Nurliana,S,A,g
197603041999032001
PS1GTMatematika
 45Nurlaili,S.Pd
196812102005012005
PS1GTMatematika
 46Siti Fahrina ,S.A,g
197211121999052001
PS1GTMatematika
 47Maghfirah, S.Pd
199302102019032025
PS1GTMatematika
 48Santi Sari, S. Pd.IPS1GTTMatematika
 49Ocky Merya, S.Pd
198710232023212041
PS1GT/P3KMatematika
 50Irhamna, S.Pd
198308172023212057
PS1GT/P3KMatematika
 51Yuni Fitriah, S.Pd
198406202019032007
PS1GTPenjaskes
 52Helmiyanto, S. PdLS1GTTPenjaskes
 53Ali Aruansah, S. PdLS1GTTPenjaskes
 54Muhammad Yasin, S.Pd
198506212023211019
LS1GT/P3KPenjaskes
 55Fandi Akbar, SH
199207062019031011
LS1GTPPKN
 56Fadhil Setiawan R, SH
199005282019031009
LS1GTPPKN
 57Nurul Shoumi, S.Pd
199004102019032019
PS1GTPrakarya dan Kewirausahaan
 58Wahyuni J, S. Pd
198502052019032011
PS1GTPrakarya dan Kewirausahaan
 59Nurhayati, S.Pd. I
197812312007102008
PS1GTQur’an Hadits
 60Akbar Sajiri, S. Pd. I. M.PdLS2GTTQur’an Hadits
 61Siti Maria Ulfah, S.Pd.I
198201072023212022
LS1GT/P3KQur’an Hadits
 62Asmawita, S. Ag
197008141999052001
PS1GTSejarah Kebudayaan Islam
 63Zuaidar, S. Ag
197112201999052002
PS1GTSejarah Kebudayaan Islam
 64Fera Sidratun, S. Pd
198911122019032017
PS1GTSeni Budaya
 65Riski Amalia, S. Pd
199205052019032033
PS1GTSeni Budaya
 66Fahri, SE
198403222005011001
LS1PNSKaur Tata Usaha
 67Fitriyah, S. Pd. I
198410022009102001
PS1PNSStaff Tata Usaha
 68M. Radhi
197712222009101007
LSLTAPNSStaff Tata Usaha
 69Munawarah, S.HI
198106022023212019
PS1PT/P3KArsiparis
 70Khaidir, S.Kom
198811292023211019
LS1PT/P3KPranata Komputer
 71Rahmi Hayati, SKM.PS1PramubaktiOperator
 72SafridaPSLTAPramubaktiOperator
 73Yusnidar
196607082006042006
PSLTAPNSStaf Pustaka
 74Nurul Ramadhani, S.IPPS1PTTPustakawan
 75Humaira, S.IP
199512172023212032
PS1PT/P3KPustakawan
 76MuliadiLSLTAPTTSatpam Komplek
 77Abdiah SariLSLTAPTTSatpam Komplek
 78M. IrsalLSLTAPTTSatpam Komplek
 79Muhammad NurLSLTAPTTPesuruh
 80Wida Purwani, AMd. KepPD3PTTPetugas Kebersihan
 81LatifahPSDPTTPetugas Kebersihan

Pengumuman